عارف کوچولو حق دارد به مدرسه برود

عارف کوچولو حق دارد به مدرسه برود

  عارف حکمت شعار به دلیل بهایی بودن از مدرسه اخراج شد، او ده سال دارد. تنها دبستان گهواره دانش منطقه مهرویلای کرج نیست که حکم به اخراج او به خاطر دین و مذهب او ادامه مطلب…