نوشیدنی مشترک – کارتونی از بهنام محمدی
یکشنبه, ۲۶ام بهمن, ۱۳۹۳ / Sunday 15 February 2015

نوشیدنی مشترک

ایران با برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس میدان های مشترک نفتی با سهم برابر دارد اما میزان برداشت نفت این کشورها گاهی تا ده برابر بیشتر از ایران است . به آمار تابناک در مورد چاههای نفتی مشترک نگاه کنید.

ایران و قطر؛ ایران ۲۱۰ میلیون متر مکعب /قطر ۸۱۰ میلیون
ایران و عراق؛ ایران ۱۳۰ میلیون هزار بشکه/ عراق ۲۹۵ میلیون
ایران و امارات؛ ایران ۵۶ هزار بشکه/ عراق ۱۳۶ هزار بشکه
ایران و عربستان؛ ایران ۴۲ هزار بشکه /عربستان ۴۵۰ هزار بشکه