ماکیاولی و اندیشه رنسانس؛ از رامین جهانبگو

تیر ۲۳ام, ۱۳۹۲

ماکیاولی و اندیشه رنسانس از رامین جهانبگلو

ماکیاولی و اندیشه رنسانس

دانلود کنید

در میان همه فیلسوفانی که اندیشه هایشان درپهنه فلسفه سیاسی مورد بحث و نقد قرار گرفته، کمتر کسی را می توان یافت که مانند نیکولو ماکیاولی امتداد و رد دیدگاههایش حتی در میان عوامترین متون و گفتارها کشیده شده باشد. اغراق نیست اگر بگوییم که بیشترین برداشتها و تفاسیر کینه جویانه از تفکرات این اندیشمند ایتالیایی صورت گرفته است. شاید بتوان این امر را نتیجه طبیعی پیچیدگی رابطه میان قدرت، سیاست و اخلاق دانست. یا به عنوان نمونه در حالیکه ماکیاولی در شهریار اصل حفظ خود دولت را به هر قیمت می طلبد، درگفتارها از نظم جمهوریتی و توازن نیروها پشتیبانی می کند.

با این همه، عدم آشنایی دقیق با کنه اندیشه و کلام او همواره مانع از شکافتن بدون پیش فرض و بی غرض از تحلیل ها و رهنمودهای ماکیاولی بوده است. بدون شک بررسی و بازشکافی اندیشه های این فیلسوف زاده دوران رنسانس بدون در نظر گرفتن ماهیت تغییرات بنیادین علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و . . . در این دوره نسبت به قرون وسطی ممکن نیست. خواندن کتاب ماکیاولی و اندیشه رنسانس در واقع خوانشی نوین از درهم تنیدگی و پیوستگی اندیشه های این فیلسوف و ویژگی های دوره رنسانس است.

نویسنده این کتاب رامین جهانبگلوست که خود در مقدمه این کتاب می گوید: اگر از نظر ماکیاولی سیاست، تصویری غیر اخلاقی دارد به این سبب است که سیاست دارای ماهیتی غیر مقدس است. همین تصور و برداشت نشان دهنده عمق تاثیر و تاثر ماکیاولی از تغییرات اساسی در نحوه نگرش به سیاست در دوران رنسانس و صحه گذاشتن برماهیت غیر قدسی آن است.

قسمتی از توصیه های ماکیاولی به پادشاه دورانش در کتاب “شهریار”:

“داشتن صفات خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن تظاهر به‌ داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم که اگر او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آنها عمل کند به ضررش تمام خواهد شد در حالی که تظاهر به داشتن این‌ گونه صفات نیک برایش سود آور است. مثلاً خیلی خوب است که انسان دلسوز، وفادار، با عاطفه، معتقد به مذهب و درستکار جلوه کند و باطناً هم چنین باشد. اما فکر انسان همیشه باید طوری معقول و مخیر بماند که اگر روزی بکار بردن عکس این صفات لازم شد به راحتی بتواند از خوی اانسانی به خوی حیوانی برگردد و بی رحم و بی عاطفه و بی وفا و بی عقیده و نادرست باشد.”

منبع: کتابناک

Comments

  1. nariman says:

    به دنبال دانلود کتاب شهریار هستم