مردان باهوش تر کمتر هرز می پرند

خرداد ۸ام, ۱۳۹۴

11334211_896319990424022_4623014072250819886_o

ترجمه؛ شهروندیار

نتایج یک پژوهش :«مردان باهوش‌تر، کمتر هرز می‌پرند و به رابطه با یک نفر بسنده می‌کنند.» در عوض مردان کم‌هوش‌تر، احتمال بیشتری دارد که به چند همسری یا ارتباط هم‌زمان با چند زن روی بیاورند.
مطابق پژوهشی که نتایج آن در سال ۲۰۱۰ در فصلنامه روانشناسی اجتماعی تلگراف منتشر شد، ساتوشی کانازاوا از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن اعلام کرد که ارتباط بین هوش یک نفر با تک همسری (یعنی وفاداری به یک نفر) را می‌توان در تئوری توسعه تکاملی جستجو کرد. وی چنین «انحصار جنسی» را «داستانی بر پایه تکامل» نامید و اعلام کرد که دلایل تکاملی که انسان (مذکر) اولیه را وادار می‌کرده که در ارتباط هم‌زمان با چند جفت در طول عمر خود، شانس پایداری ژن‌های خود را افزایش دهد، دیگر وجود ندارد: پس از آغاز و توسعه‌ی تمدن، فاکتورهای دیگری در پایداری ژن‌های یک فرد نقش بازی می‌کنند. زمانی که با آغاز تمدن، برخی از مردان در تکامل با شرایط جدید دریافتند که با «توجه و مراقبت بیشتر» از فرزندان به جای «ارتباط بیشتر با زنان مختلف» شانس پایداری بیشتری به ژن‌های خود می‌دهند، افرادی با IQ کمتر هنوز از دید ژنتیکی چنین تحولی را درک نکرده‌اند و در نتیجه لزومی به تغییر رفتار نمی‌بینند. در واقع چنین مردانی در ژنتیک خود هنوز روی شانس تصادفی ارتباط بیشتر با زنان بیشتر به منظور پایداری ژن خود حساب می‌کنند و با شرایط تازه سازگاری حاصل نکرده‌اند.
البته کسانی در این نظریه تشکیک کرده‌اند و گفته‌اند نمی‌توان درباره رفتار بشری کلی گویی کرد. از جمله مارتی بابیتس، مددکار و نویسنده می‌گوید: «فاکتورهای روانشناسی عمیقی که ارزش‌ها و ارتباطات فردی را می‌سازند پیچیده‌تر از آن‌اند که فاکتور «هوش» به تنهایی و قطعیت .
بتواند در این باره تعیین کننده باشد.»
http://nydn.us/1cic49J