ویدیو مستند؛ اعتصاب کنید اخراج می شوید! بدعت جدید سپاه در قراردادهای کارگری

تیر ۶ام, ۱۳۹۴

[youtube]https://youtu.be/8uUXbCeQgTA[/youtube]

این ویدیو مستند به تحمیل قراردادهای جدید سپاه پاسداران با کارگران ایران می پردازد. قرار دادهایی که قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران و مجری بزرگترین طرح های عمرانی کشور به تازگی با کارگران ایران می بندد و طی آن کارگان را از حق هرگونه اعتراض یا تلاش برای آن منع می کند. قراردادهایی که کارگران را در حد برده پایین می آورد و آنها را مطیع بی چون و چرای دستگاههای نظامی می کند. به نظر شما این قرار دادهای می تواند بدعتی جدید علیه کارگان ایران به شما رود؟
این ویدیو مستند را ببینید و در این مورد قضاوت کنید.

Présentation01