پیرزنی که پنج سال است گورخوابی می کند

دی ۱۳ام, ۱۳۹۵

قصه های پردرد گورخوابی در ایران می تواند از درد رنج مردمانی سخن گوید که گویی سالهاست نادیده گرفته می شوند

[KGVID]http://shahrvand-yar.com/m/wp-content/uploads/2017/01/پیرزنی-که-پنج-سال-در-گور-می-خوابد.mp4[/KGVID]

کلمات کلیدی: