رواج خودزنی دختران نوجوان در مدارس ایران

دی ۱۷ام, ۱۳۹۵

[KGVID]http://shahrvand-yar.com/m/wp-content/uploads/2017/01/acb2e510234eaedb4b9b69cd337b67756188335-360p__35221.mp4[/KGVID]

آنچه از این گزارش، در مورد پدیده خودزنی در ایران برداشت می‌شود، این است که در بعضی از مدارس ایران خود زنی بین دختران نوجوان به شکل اپیدمی پدیدار شده است. خانم بهاره مهرجویی، روانشناس حوزه تربیت، به واقعیت های دردآور و تکان دهنده ای در مورد گسترش خودزنی در میان دختران نوجوان ایرانی اشاره می کند. وی  بر اساس مشاهدات عینی خود می گوید در کلاسی که پانزده دانش آموز در آن هست، به طور متوسط سه چهار دانش آموز  هستند که دست هایشان را پوشانده اند یا مراقبند در کلاس برای اینکه مورد تایید قرار بگیرند، این وضعیت آنها دیده نشود. 

عباس مودب، روانشناس در مطلب در همین ارتباط در رادیو زمانه، این وضعیت دردآور را چنین توصیف می کند: خودزنی یک بیماری نیست، یک نشانه است، یک فریاد است که می‌گوید: مرا بببینید، بشنوید، درک کنید، راهنمایی کنید، من دیگر توان ادامه راه را ندارم، من درمانده ام، ببینید خون را بر بدن نحیفم. ببینید پیکر زخمی مرا، من دیگر نمی‌توانم، من درد دارم …https://goo.gl/5SudWf