دی ۹ام, ۱۳۹۰

شهروندیار وی را به علت نفش موثری که در زمان تصدی خود بر “مدیریت کل مطبوعات داخلی” وزرات ارشاد در آزادی مطبوعات ایران به عهده داشت و به علت پایه گذاری یکی از نهادهای پرقدرت مدنی یعنی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران که در دفاع و حمایت از روزنامه نگاران فعالیت کرده و … به عنوان چهارمین شهروند نمونه ماه معرفی می نمایاند.

مهر ۱۵ام, ۱۳۹۰

نسرین ستوده همواره تاکید داشته که “اصل بر آزادی بیان است و همان طور که در اصل ٢۳ قانون اساسی آمده، تفتیش عقاید ممنوع است و جرم تلقی می شود.” بر همین اساس در سال های گذشته، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش که به فعالان عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی حمله بی وقفه صورت گرفت و . . . دفاع از بسیاری از آنان را برعهده گرفت.

مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۰

مهندس طبرزدی و همراهانش توانستند با گسترش روحیه شجاعت و جسارت مدنی در مقابل قدرت سرکوبگر، ساختار شکنی و تقدس زدایی از دستگاه حاکمه، نادیده گرفتن سانسور و محدودیت های حکومتی، گام به گام در جهت ایجاد توازن قوا به نفع جامعه مدنی و نیروهای تحول خواه دستاوردهای مهمی را به ارمغان آورند.

تیر ۴ام, ۱۳۹۰

او در هر شرایطی به مسوولیت شهروندی خودآگاه و پایبند بوده وهست. از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ گرفته تا اکبر گنجی روزنامه نگار اصلاح طلب تا معلم کرد، فرزاد کمانگر که اعدام شد. با وجود بارها بازداشت، محرومیت از تدریس، تهدید و داشتن بیماریهای جسمی هرگز خاموش نشد. برای دفاع از حقوق شهروندان هیچ خط قرمزی ندارد و . . .

اسفند ۷ام, ۱۳۸۹

در این قسمت موسسه شهروندیار قصد دارد، هر ماه یک شهروند ایرانی را به عنوان شهروند نمونه ماه انتخاب و معرفی نماید. شهروند نمونه فردی است که به عنوان یک شهروند آگاه و مسئول، بیشترین تلاشها را برای گسترش روحیه شهروندی و تقویت نهادهای مدنی انجام داد ه و قدمهای موثری را برای احقاق حقوق دیگر افراد جامعه برداشته باشد.