یاری رسانی

+ هدف موسسه شهروندیار اینست که مخاطبان بیشتری را جذب کرده و پیام و آموزشهای خود را در اختیار تعداد بیشتری از شهروندان قرار دهد. بنابراین شما می توانید از طریق انتشار و پخش پاورپوینتهای آموزشی شهروندیار از طریق ایمیل و یا در سایت، وبلاگ و یا صفحات فیس بوک و . . . ما را در امر اطلاع رسانی یاری نمایید.

+ شما می توانید با ارسال مطالب مفید، برای ساخت پاورپوینتها، از طریق ارسال پیشنهادات و انتقادات ما را در جهت بهبود کار یاری رسانید. هدف شهروندیار ارایه کارهایی با کیفیت عالی و پر محتوی و جذاب است.

+ شما می توانید با کمک مالی از طرق زیر به موسسه شهروندیار یاری رسانید.

از طریق کمک مالی