یک داستان شخصی کودکانه در همایش سازمان ملل!

مگان مرکل، بازیگر امریکایی در سازمان ملل یک داستان تعریف کرد. داستان تلاش‌های خودش وقتی که یک دختر کوچک بود و از یک آگهی بازرگانی به خشم آمده بود. در این آگهی تلویزیونی، برای تبلیغ مایع ظرفشویی اعلام شده بود که «زنان امریکایی به جنگ دیگ و قابلمه چرب می روند. پسرهای کلاس وقتی این آگهی را از تلویزیون مدرسه شنیدند خندیده بودند و گفته بودند که بله، جای زن ها توی آشپزخانه است!
به مگان کوچک بر خورده بود، و به خشم آمده بود که آیا فقط زنان مخاطب دیگ و قابلمه چرب اند؟! آن موقع پدرش او را تشویق کرد که دست به قلم شود، نامه بنویسد و با این تصویر مبارزه کند. او به سه زن قدرتمند و صاحب منصب زمان خودش نامه نوشت، به شرکت تولید کنند هم نامه نوشت و از آن ها خواست آگهی خود را عوض کنند. از هر سه زن جواب های خوبی دریافت کرد، تشویقش کردند، به برنامه ی تلویزیونی کودکان دعوت شد، از حرکتش قدردانی شد و در نهایت شرکت مایع ظرفشویی کلمه ی «زنان» را به «مردم» تغییر داد. مگان مرکل این داستان شخصی را در همایش تشویق مشارکت سیاسی زنان در همایش سازمان ملل برای سران جهان تعریف کرد تا بگوید هر حرکتی هر چند در جای خود کوچک، می‌تواند ابعاد وسیعی پیدا کند.
مگان مرکل پس از یک رابطه طولانی شخصی با شاهزاده هری، نوه ملکه انگلستان با وی قرار ازدواج گذاشته است.